30. jul. 2006

Looking in the same direction

Love does not consist in gazing at each other but in looking outward together in the same direction.

Antoine de Saint-Exupéry

Kärleks- och friarebref

Till detta slags bref, liksom i allmänhet till sådana, som äro känslans foster, kan och bör ingen allmän anwisning gifwas, emedan det blott är hjertats språk, som talar i dem. Följa wi dess drift, och är dess röst ren och sann, så skall wårt bref innehålla allt, som wi önska uttrycka. Deraf följer, att ett sådant bör wara wida skildt från all tillgjordhet, all öfwerdrien ömhet. Öfwerdrift i uttrycken är ingenting mindre än tjenlig att tillkännagifwa och wara en borgen för en ren, hjertlig och waraktig böjelse – Under hwarje liflig sinnesstämning äro uttrycken korta och kraftfulla, så äfwen här. Jakande swar, eller fastmer sådana, som blott gifwa hopp, böra affattas i den grannlaga ton, som man wäntar af ett bildat fruntimmer. Nekande swar eller afslag fordra i alla omständigheter den största skonsamhet. Åtminstone bör hwarje flicka, hwarje familj anse för en ära att en hederlig man närmar sig henne med ett sådant anbud.

23. jul. 2006

Defining love

People have been interested in love since Plato or earlier, but there has long been resistance to defining love. Some feel they know instinctively what love is - so why bother to define it? Other dare not try to try and unlock loves secrets for fear it’s magical mystery would be lost forever.

In recent years social scientists have been taking a closer look at love and research has produced some interesting findings. One theory "The Triangle Theory" suggests that love can be divided into three components: intimacy, passion and commitment and these components can be further broken down into three stages: general, individual, and personal.

By Jimmy and Kerri Hunt

Relationship glue

We use love to describe a diverse range of feelings and pleasures; "I love my car," "We made love," "I love you." Greek and Latin terminology divides love into several different words that describe each type of love:

* Eros: Sexual Love
* Ludis: Flirtatious Love
* Philo: Brotherly Love
* Storge: Friendship Love
* Pragma: Logical Love
* Mania: Smothering Love
* Agape: Divine Love

Although several types of love play an important role in marriage, it's Agape love that acts as "relationship glue". Agape love is often described as, "Self-sacrificing love. Altruistic love that is experienced by people willing to do things for another person with no expectations." [1]

In marriage, Agape love is a commitment to love your spouse, even when you don't feel like it.

Agape Love helps keep marriages together by:

* Not giving up on each other during difficult moments
* Maintaining fidelity when you're attracted to another person
* Compromising, and not always getting your way
* Showing respect; not belittling, berating or ignoring your spouse
* Being attentive to your spouse's needs and feelings

One key to establishing and maintaining Agape love in your relationship is mutual giving. If both partners choose to offer self-sacrificing love, both will receive it.

By: Jon Henshaw, M.A.

Definition of love in Buddhism

The definition of love in Buddhism is: wanting others to be happy.
This love is unconditional and it requires a lot of courage and acceptance (including self-acceptance).

The "near enemy" of love, or a quality which appears similar, but is more an opposite is: conditional love (selfish love).
The opposite is wanting others to be unhappy: anger, hatred.
A result which one needs to avoid is: attachment.

This definition means that 'love' in Buddhism refers to something quite different from the ordinary term of love which is usually about attachment, more or less successful relationships and sex; all of which are rarely without self-interest. Instead, in Buddhism it refers to de-tachment and the unselfish interest in others' welfare.

22. jul. 2006

Unchained heart

En gnist av sann kjærlighet

Hvilens bønn er en liten gnist av sann kjærlighet til Herren. Han selv tenner den og han vil at sjelen skal skjønne hvor den kommer fra ved at den bringer glede. Om gnisten fra Gud er aldri så liten, fremkaller den kraftig knitring. Dersom ikke menneskene kveler den ved sine egne feil, er den begynnelsen til en stor ild som sender opp høye flammer. Hans Majestet vil at kjærligheten skal brenne som et flammende bål i de sjeler som har nådd fullkommenhet.

Sjelen skal ikke foreta seg noe, den skal være stille og ikke lage oppstyr. Med oppstyr mener jeg å fly rundt med forstanden og lete etter ord og tanker for å takke Gud for hans nådegaver, eller stable opp sine synder og feil for å vise at man ikke fortjener dem.

La sjelen ganske enkelt uttale de kjærlighetsord som trenger seg på. Da kan den være sikker på at det den sier er sant.

St. Theresa av Avila, "Levende vann"

Synd, Erich Fromm

Vad är det för synd de (Adam och Eva) har begått? Att stå inför varandra som åtskilda, isolerade, själviska människor som inte kan nå fram till varandra och förenas i kärlek. Denna synd har sin rot i själva vår tillvaro som människor. Eftersom vi har berövats den ursprungliga harmoni med naturen, som er typisk för djur, vars liv styrs av medfödda instinkter, eftersom vi begåvats med förnuft och självmedvetande, kan vi inte undgå att känna oss totalt skilda från alla andra människor. Inom den katolska teologin är detta tillstånd av fullständig avskildhet och främlingskap inför andra människor, som inte kan överbryggas av kärlek, en definition på helvetet. Det är outhärdligt för oss. Vi måste på något sätt göra slut på den fullständiga avskilthetens tortyr: genom underkastelse eller förtryck eller genom att försöka tysta ner förnuft och medvetande. Men alla dessa metoder lyckas bara för ögonblicket och blockerar vägen till en riktig lösning. Det finns bara ett sätt att rädda oss från detta helvete: att lämna egocentricitetens fängelse, att sträcka oss ut och göra oss till ett med världen. Om egocentrisk avskildhet är kardlinalsynden, då är synden sonad med en käleksgärning. Eftersom avskildhetens synd inte är en akt av olydnad, behöver den inte förlåtas. Men den behöver botas, och kärleken, inte accepterandet av straff, är den helande faktor.

...

För att sammanfatta är alltså synd detsamma som olydnad inom ägandets livsform och den auktoritära strukturen, och den kan övervinnas genom ånger -> straff -> förnyad underkastelse. Inom varandets livsform, den icke-auktoritära strukturen, är synd detsamma som ett oupplöst främlingskap, och det övervinns genom full utveckling av förnuft och kärlek, genom gottgörelse.

Från "Att ha eller att vara", sida 123, av Erich Fromm

4. jul. 2006

Love Lyrics, John Lennon

Love is real, real is love,
Love is feeling, feeling love,
Love is wanting to be loved.
Love is touch, touch is love,
Love is reaching, reaching love,
Love is asking to be loved.
Love is you,
You and me,
Love is knowing,
We can be.
Love is free, free is love,
Love is living, living love,
Love is needing to be loved.

1. jul. 2006

En givende egenskap, Rudolf Steiner

"Med sin godhet var det ingen grenser for hva han krevde av seg selv. “Medlidenhet har sine grenser,” sa Marie Steiner til ham, men han svarte: “Nei, medlidenhet har ingen grenser.” Om kjærlighet sa han: “Det er en givende egenskap. Jo mer man gir, desto mer har man å gi.” Hver eneste sanne kjærlighet har, ifølge hans ord, evnen til grenseløs utvidelse. Han utvidet seg."

Fra Andrei Belyis (Boris Bugayev) portrett av Rudolf Steiner

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...