25. feb. 2006

Kjærlighetens dynamikk

Kjærligheten er speilbildet av Guds enhet i en verden av motsetninger. Den utgjør skaperverkets hele betydning. Hvis kjærligheten skulle utelukkes fra livet, ville alle sjelene i verden få et fullstendig utvendig forhold til hverandre, og de eneste forbindelsene og kontaktene som ville være mulige i en slik kjærlighetsløs verden, ville være overflatiske og mekaniske. Det er på grunn av kjærligheten at kontakter og forbindelser individuelle sjeler imellom blir betydningsfulle. Det er kjærligheten som gir mening og verdi til alt som skjer i tosidighetens verden. Men mens kjærligheten gir mening til tosidighetens verden, er den samtidig en konstant utfordring til tosidigheten. Etter som kjærligheten samler styrke, genererer den en kreativ rastløshet og blir den viktigste drivkraften i den åndelige dynamikken som til slutt lykkes i å gi Eksistensens opprinnelige enhet tilbake til bevisstheten.

av Meher Baba

4. feb. 2006

Kjærlighet er å gi

"Kanskje burde man allerede på et tidlig stadium i barndom og ungdom begynne å fortelle unge mennesker hva ekte kjærlighet er, og at det slett ikke dreier seg om å eie, tvert imot. Den kjærlighet som ikke blir gitt og fått i frihet fortjener slett ikke navnet kjærlighet."

Ingar Knudtsen

1. feb. 2006

INSTALLING LOVE

Tech Support: Yes, ... how can I help you?

Customer: Well, after much consideration, I've decided to install Love. Can you guide me though the process?

Tech Support: Yes. I can help you. Are you ready to proceed?

Customer: Well, I'm not very technical, but I think I'm ready. What doI do first?

Tech Support: The first step is to open your Heart. Have you located your Heart?

Customer: Yes, but there are several other programs running now. Is it okay to install Love while they are running?

Tech Support: What programs are running ?

Customer: Let's see, I have Past Hurt, Low Self-Esteem, Grudge and Resentment running right now.

Tech Support: No problem, Love will gradually erase Past Hurt from your current operating system. It may remain in your permanent memory but it will no longer disrupt other programs. Love will eventually override Low Self-Esteem with amodule of its own called High Self-Esteem. However, you have to completely turn off Grudge and Resentment. Those programs preventLove from being properly installed. Can you turn those off ?

Customer: I don't know how to turn them off. Can you tell me how?

Tech Support: With pleasure. Go to your start menu and invoke Forgiveness. Do this as many times as necessary until Grudge and Resentment have been completely erased.

Customer: Okay, done! Love has started installing itself. Is that normal?

Tech Support: Yes, but remember that you have only the base program.You need to begin connecting to other Hearts in order to get the upgrades.

Customer: Oops! I have an error message already. It says, "Error -Program not run on external components." What should I do?

Tech Support: Don't worry. It means that the Love program is set up to run on Internal Hearts, but has not yet been run on your Heart. In non-technical terms, it simply means you have to Love yourself before you can Love others.

Customer: So, what should I do?

Tech Support: Pull down Self-Acceptance; then click on the following files: Forgive-Self; Realize Your Worth; and Acknowledge your Limitations.

Customer: Okay, done.

Tech Support: Now, copy them to the "My Heart" directory. The system will overwrite any conflicting files and begin patching faulty programming. Also, you need to delete Verbose Self-Criticism from all directories and empty your Recycle Bin to make sure it is completely gone and never comes back.

Customer: Got it. Hey! My heart is filling up with new files. Smile is playing on my monitor and Peace and Contentment are copying themselves all over My Heart. Is this normal?

Tech Support: Sometimes. For others it takes awhile, but eventually everything gets it at the proper time. So Love is installed and running. One more thing before we hang up. Love is Freeware. Be sure to give it and its various modules to everyone you meet. They will in turn share it with others and return some cool modules back to you.

Customer: Thank you, God.

Back to You

by Anonymous

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...