25. okt. 2009

Introduksjon til Martinus og hans intuisjons-kosmologi

"For Martinus er ikke allkjærlighet et abstrakt begrep, men en helt bestemt kombinasjon av grunn­energier som kan uttrykkes som harmoni mellom høy intelligens og foredlete emosjoner. Utvik­lingen frem mot allkjærlighet vil gå hånd i hånd med utviklingen frem mot psykisk og fysisk androgyni, dvs. en harmonisk integrasjon av kvinne­lige og mannlige kvaliteter. Andro­gynisering inne­bærer dog ikke en fremheving av kjønnsattributtene lik den mytologiske hermafroditten. I fremtidens androgyni er kjønnsattributtene nedtonet og under­ordnet en betydelig åndelig­gjøring av vesenet."

av Rolf Kenneth Myhre

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...