29. des. 2010

Frans av Assisis bønn

Signore...
Herre, gjør meg til redskap for din Fred.

La meg spre kjærlighet der hatet hersker,
tilgivelse der skade er gjort,
evighet der det er strid,
tro der tvilen råder.
Sannhet der feil er begått,
håp der det er angst og nød,
glede der det er sorg,
lys der det er mørke -

Guddommelige Mester, la meg søke
ikke så meget å bli trøstet som å trøste,
ikke så meget å bli forstått som å forstå,
ikke så meget å bli elsket som å elske -

for:
Det er når vi gir at vi får,
når vi tilgir at vi blir tilgitt,
når vi er fortapt at vi finner oss selv,
når vi dør at vi finner oss selv,
når vi dør at vi gjenoppstår
til evig liv.



28. des. 2010

Håkon Bleken, maler

Se filmen Et nært og utfordrende møte med en av Norges fremste billedkunstnere. I et lekent, nærmest slentrende formspråk tas vi med inn i Håkon Blekens verden. Etter hvert vokser også alvoret frem, i form av tette koblinger mellom oppvekst og kunst.





Tankenes kraft

Hvordan takler du motstand? Vi mennesker takler smerte, utfordringer og sorg ulikt. Noen har en forbløffende evne til å være rasjonelle og positive, andre vippes lett av pinnen. Hvorfor reagerer vi så ulikt, og hvilke teknikker kan vi lære oss for å mestre ting bedre? Bør vi lese flere mestringsbøker, eller gir de oss bare følelsen av å være enda mer mislykket?

Fra NRK NETT-TV Puls: Tankenes kraft



Minner

Den store kjærligheten som brast, en ondskapsfull kommentar fra læreren på barneskolen - eller de vonde minnene om sorgen over å ha mistet en du hadde kjær. Noen episoder eller hendelser i livet brenner seg fast, vi husker dem for alltid. Når minnene er gode, er det bare godt, men hva når de forstyrrer og plager oss? Psykolog Atle Dyregrov er en av gjestene som skal snakke om vonde minner.

Fra NRK NETT-TV Puls: Minner


27. des. 2010

Bevisst ubevisst

"En kollega sa en gang til meg at hørselen er en undervurdert sans i billedkunsten og det er jeg utrolig enig i. Man må lytte nøye til seg selv for virkelig å kunne se. Man må lytte til intensjonene sine. Man må lytte til seg selv for å forstå hvem man er og for å kunne leve med seg selv.

Jeg berøres av kunst som lar meg være den jeg er i det øyeblikket jeg opplever den."

Kunstnernes Hus, Intervju med Gerd Tinglum, av Geir Harald Samuelsen



Mysterion

I hvilket billede forestillet menneskene seg en gang - i den kristne middelalder, i antikken, i den indiske kulturkrets - den store Seer, den vise og erkjennende? De forestillet seg ham som grekerne forestillet sin Homer: Som en blind, en mann med lukkede øyne, lukket for denne verdens lys og liv, skuende innad, og gjennom dette sitt indre inn i en annen virkelighet, en større og egentligere enn den solens stråler faller på. For denne den høyeste åndsvirksomhet skapte også grekerne et begrep, mysterion, som er avledet av verbet myein; å lukke øynene - lukke dem for sansenes verden.

Fra Leonardo da Vinci's "Dagboknotater"
oversatt fra italiensk av Tryggve Norum, Dreyers Kulturbibliotek 1967

Friend

The best way to get a friend
is to be a friend




26. des. 2010

La meg synge deg stille sanger

"Kjærligheten kommer til oss uten noe forvarsel, og når den først er gitt oss, kan den aldri tas fra oss. Det må vi huske. Den kan aldri gå tapt. Kjærligheten kan ikke måles. Den kan ikke bli telt i år, minutter eller sekunder, veid i gram eller kilo. Den kan ikke kvantifiseres på noen måte. Den kan heller ikke sammenlignes, den ene med den andre. Den bare er. Det korteste streif av ekte kjærlighet kan gi næring til et helt liv. Det må vi alltid huske."

Fra"La meg synge deg stille sanger" av Linda Olsson






23. des. 2010

Brahma-vihara

Four sublime states of mind have been taught by the Buddha:
  • Love or Loving-kindness (metta)
  • Compassion (karuna)
  • Sympathetic Joy (mudita)
  • Equanimity (upekkha)
In Pali, the language of the Buddhist scriptures, these four are known under the name of Brahma-vihara. This term may be rendered by: excellent, lofty or sublime states of mind; or alternatively, by: Brahma-like, god-like or divine abodes.

These four attitudes are said to be excellent or sublime because they are the right or ideal way of conduct towards living beings (sattesu samma patipatti). They provide, in fact, the answer to all situations arising from social contact. They are the great removers of tension, the great peace-makers in social conflict, and the great healers of wounds suffered in the struggle of existence. They level social barriers, build harmonious communities, awaken slumbering magnanimity long forgotten, revive joy and hope long abandoned, and promote human brotherhood against the forces of egotism.


"The Four Sublime States: Contemplations on Love, Compassion, Sympathetic Joy and Equanimity", by Nyanaponika Thera. Access to Insight, June 7, 2010.


Compassion

Compassion (from Latin: "co-suffering") is a virtue —one in which the emotional capacities of empathy and sympathy (for the suffering of others) are regarded as a part of love itself, and a cornerstone of greater social interconnectedness and humanism —foundational to the highest principles in philosophy, society, and personhood.

From Wikipedia, the free encyclopedia

11. des. 2010

A Life at Work - The Joy of Discovering What You Were Born to Do

"A life work is like a peacock's tail: It has many facets. As you go from one job to another, you begin to see who you are and what you might do with your life. All the jobs may contribute to that realization and therefore play a significant role. Even the dead-end jobs, the ones you suffered through, the ones that seemed to go nowhere — all of them may be redeemed at some future point when it is revealed to you what you are meant to do." Moore delineates the various colors in the peacock's tail as he discusses the calling, the movements of soul and spirit, reconciling with the past, making the most of the creative potential of chaos, feeling stuck in success, care of the soul at work, being grounded and flying high, and the daimon of work.

Thomas Moore, Broadway Books, ISBN: 9780767922524
Reviews and database copyright © 1970 – 2009 by Frederic and Mary Ann Brussat

Listen:
http://www.spiritualityandpractice.com/books/audioclips/thomasmoore1.mp3

Desire in the Twilight of Life

"At a time when almost every kind of physical intimacy is discussed with increasing candor, the erotic feelings of empty nesters, retirees and the residents of assisted-living centers remain a taboo subject, except in tiresome jokes about Viagra. But there is nothing unusual or deviant about romance among older people. If we have learned nothing else from the past half-century of personal freedom and experimentation, it is that we are profoundly sexual beings. How we understand ourselves over the course of a lifetime is closely tied to our bodies and how we share our bodies with others, even when we're done reproducing. The details may change with age, but our basic physical and psychological needs do not." 

by Mark Lachs, director of geriatrics for the New York-Presbyterian Healthcare System and a professor of clinical medicine at the Weill Cornell Medical College, and author of "Treat Me, Not My Age: A Doctor's Guide to Getting the Best Care as You or a Loved One Gets Older."

 

Love perseveres

"Love perseveres. It’s people who change."
Paulo Coelho
 

10. des. 2010

Exploring the Divine Feminine

"Change requires asking questions, exploring and releasing old patterns to make room for the new. This new archetype of the Divine Feminine  evolves out of these questions, such as: Who are we when we don’t act from envy, competition, low self-esteem, anger, and victim consciousness? Who are we in cooperation? Who are we when we have released that which holds us back? Who are we with our sexual/spiritual energy intact? Who are we with our artistic nature unleashed? Who are we when we live as our authentic selves?

By exploring the experience of our authentic self, we come to know life from the inside out. We release long-held shame and the guilt buried in our subconscious minds and in our bodies and heal from it. We gain the freedom to make different choices. We feel at one with our essential nature, pleased to be living in a body, on the Earth, while maintaining our connection to the Oneness.

When we live as our authentic self, our needs for love, pleasure, and erotic innocence are more easily fulfilled, and we can experience greater harmony in our lives. But how do we cross the divide between our socially defined and our authentic selves?"


by Caroline Muir and Joan Heartfield, Ph.D.


Amoroteket

"Seksualitet utfordrer vår biologi, vår kultur, vårt intellekt, våre holdninger og våre følelser. Seksualitet er allmenndannende og en del av vår identitet og kultur. Seksualitet læres gjennom både individuelle og sosiale prosesser.
Seksualitet er grunnleggende for vår livskvalitet. De seksuelle rettighetene skal ta i vare deg og den andre."

"Amoroteket kjemper seksualitetens sak og inkluderer alle uansett
- kjønn
- legning
- alder
- religion
- nasjonalitet
- sosial status
- funksjonshemning
- politisk tilhørighet

I dette museet kan man diskutere alt.
Vi inkluderer de seksuelle minoriteter og de seksuelle majoriteter."

Stine Cathrine Kühle-Hansen, lærer, museumsformidler (HiO) og sexologisk rådgiver (UiA)
 

9. des. 2010

Wisdom of cosmos

All that we need to know, all the wisdom of cosmos, we will find in our hearts.

Mother Teresa

6. des. 2010

"Tilsløret Kvinne" (erotikk og politikk)


"Tilsløret Kvinne" © Frode Mikal Lillesund
"Politisk sett, kan skulpturen stille spørsmål ved kvinners frihet til seksuell utfoldelse. Men estetisk sett, kan den også oppleves kun som et vakkert, og gjerne erotisk kunstverk."


3. des. 2010

People Skills

Just as important in business relationships as in domestic ones, speaking up to ensure that your needs are met is a fundamental part of any relationship.

By Lee Hopkins 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...