30. sep. 2010

En rosa elefant

ps: kjærligheten er en rosa elefant som lever på mars et sted...;)

Johanna Raita 

25. sep. 2010

Bare selvstendige individer kan skape ekte kjærlighet

For å bli et selvstendig individ som evner å skape kjærlighet må man gå gjennom lydmuren og komme ut av ufølsomhetens vold som preger de tre laveste bevissthetsnivåene.. Å gå gjennom lydmuren vil i praksis si at man må mestre å balansere kjærlighetens fire dimensjoner; forpliktelse, frihet, ansvar og tillit (se livslovene for det fjerde bevissthetsnivået). For å lykkes med dette står man overfor en krevende utfordring for hver av de fire dimensjonene:
 • Forpliktelse
  Å mestre å holde seg til forpliktelsene i de tre punktene nedenfor. Når man mestrer dette, har man grunnleggende sett gått gjennom lydmuren. Man har blitt et selvstendig individ med et etisk ego. Man har et ego som følger etikken i de tre neste punktene.
 • Frihet
  Våge å føle og følge våre egentlige lyster, følelser og behov, selv om dette innebærer at vi ikke tar hensyn til andre slik de krever av oss og kan oppleve å bli straffet for det.
 • Ansvar
  Våge å gi slipp på alle former for krav, makt og kontroll over andre, og erstatte dette med tillit til det gode i stedet. (Eneste unntaket fra dette er krav som følger av frivillige, eksplisitte avtaler i et økonomisk samarbeid.)
 • Tillit
  Mestre å stå i lengselsfulle og smertefulle spenningsfelt. Slike følelsesmessige spenningsfelt oppstår når det man ønsker ikke samsvarer med det man opplever. Desto større avstand mellom ønske og virkelighet, desto verre er det å mestre å bli stående i spenningsfeltet.

Fra e-boken:
Å velge kjærligheten inn i livet, Indre utvikling for å skape høyere livskvalitet.
Av Per Hjalmar Svae.

 

15. sep. 2010

Mjuk kjærleik med klør


Mjuk kjærleik med klør. Sverige 2005. SMB

Love is an Astronaut


"The artist is convinced the the world is going under and that there is no God - only love and tecnology."

Javier Barrios stiller ut i A-Gallery i København 18.09-10.10.10

7. sep. 2010

A Return to Love

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

from A Return to Love, by Marianne Williamson

Din kropp speiler ditt sinn

"Å overgi seg betyr beslutningen om å slutte å kjempe mot verden og begynne å elske den i stedet," skriver Mariann Wilkinson i A return to Love. "Det er en befrielse fra smerte, men befrielsen handler ikke om å bryte ut av noe, det er en varsom innsmeltning i den vi egentlig er."

Kroppen din må verdsettes. De minnene du begravde for lenge siden, må tas ømt imot. Dine tidligere synder må tilgis. Hver del av ditt vesen trenger å bli elsket, og det trenger å bli elsket av deg. Uten denne kjærligheten blir kroppen din kassert, uønsket. Med denne kjærligheten er du omsluttet og tilknyttet. Når du fjerner fordømmelsen, skammen og forlegenheten, oppdager du en iboende fredfullhet.

Fra boken "Din kropp speiler ditt sinn" av Deb Shapiro
 

6. sep. 2010

Stille tanke


Stille Tanke.
Akryl (GoldenOpen) på maleplate. 18x24cm.
2010 Sonja Bunes

Sann Kjærlighet

Kjærligheten er tålmodig.
Kjærligheten er velvillig.
Kjærligheten misunner ikke.
Kjærligheten skryter ikke og blåser seg ikke opp.
Kjærligheten gjør ikke noe usømmelig.
Kjærligheten søker ikke sitt eget.
Kjærligheten blir ikke bitter, den gjemmer ikke på det onde.
Kjærligheten gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.
Kjærligheten utholder alt.
Kjærligheten tror alt.
Kjærligheten håper alt.
Kjærligheten tåler alt. 

Mens Vi Venter - nr.  8 -Juli/Aug.  1994

5. sep. 2010

Liljekorset

GLEDE OG HÅP
 Værnes kirke,Nål/anheng, slips; bredde 41 mm.

Sølvsmykke med motiver fra Liljekorset, som har de dypeste røtter i Stjørdals folkeliv, og samtidig er både vakkert og meningsfullt. Det forunderlige liljekorset «kroner» kvinnenes inngangsport i den 900 år gamle Værnes kirke. Korset står som en gledens og kjærlighetens hilsen til alle Stjørdalens kvinner. Det uttrykker takk for nytt liv, og en hyldest til mange generasjoner av kvinner som har båret frem slektenes liv i Stjørdal. Korset er rundt 900 årgammelt.

Det har en spennende og mangfoldig tall- og billedsymbolikk. Ingen kan i dag si sikkert hva alt betyr. Her dreier det seg mere om opplevelse enn om den tørre forståelse. Midt i korset står et hjul, livshjulet som kvinnene bære gjennom de mange generasjonene. Så stråler Kristi kors ut med de fire armene som det vokser ulike liljer ut i fra. Liljen kan handle om renhet og det som er vakkert. Midt i vårt liv er Kristus, med alt det vakre og gode Han har å gi oss.

Mellom korsarmene finner vi ulike symboler: Ned til høyre ses en maske. Kan det være Den onde og alt som ondt er, men som ble beseiret av Kristi kors? Ned til venstre ses fem perler. Er det Kristi fem sår på korset? Eller er det alle de gode fruktene av Guds kjærlighet? Opp til venstre er det tre blader, som kan symbolisere den treenige Gud. Eller kan det være «Tro, Håp og Kjærlighet»?

Liljekorset bærer stor kraft i seg. Mellom korsarmene til høyre står det symbol som kan stå for et evig liv. Eller er det den ene gode Gud det handler om? Korset er enestående for Stjørdal og Norge. Det har et symbolspråk som har talt til århundreders slektledd på en god og meningsfull måte. Fremdeles taler de gamle symboler til oss, de forteller om ikke noe mindre enn tidløs glede og håp.

Gullsmedfirma J. Chr. Juul

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...