29. aug. 2010

Nye muligheter

Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted tidlig vår.
Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted soloppgang.

Jarl André Bjerke (1918 - 1985)

Utløp

Kjærligheten søker ikke grenser, bare utløp.


Ukjent

 

Kjærlighet og melankoli


Kjærlighet og melankoli. Akryl (GoldenOpen) på maleplate. 24x30cm. 2010 Sonja Mari Bunes.

Amor fati - a Yes-sayer

"I want to learn more and more to see as beautiful what is necessary in things; then I shall be one of those who make things beautiful. Amor fati: let that be my love henceforth! I do not want to wage war against what is ugly. I do not want to accuse; I do not even want to accuse those who accuse. Looking away shall be my only negation. And all in all and on the whole: some day I wish to be only a Yes-sayer."

The Gay Science, section 276, by Nietzsche

Amor Fati

Ikke som en cæsar gjorde,
skal du med et sverd bevæbne
deg mot verden, men med ordet;
Amor Fati - elsk din skjebne.
 

Denne formel skal du fatte
som din sterkeste befrier:
Du har valgt din sti i krattet.
Ikke skjel mot andre stier!
 

Også smerten er din tjener.
Lammet, sønderknust, elendig
ser du at den gjenforener
deg med det som er nødvendig.
 

Også fallet, også sviket
hjelper deg som dine venner.
Dine nederlag er rike
gaver, lagt i dine hender.
 

Engang skal du, tilfredsstillet
av å bli din skjebne verdig
vite: Dette har jeg villet.
Alt som skjer meg skjer rettferdig.
 

Si da, når din levegledes
grønne skog er gjennomvandret:
Intet vil jeg anderledes.
Intet ønsker jeg forandret.
                                         André Bjerke (1918 - 1985)


 

28. aug. 2010

Frigörelsen

Begärets utsläckande (buddhism) - frigörelsen - eller amor fati - eller längtan efter det absoluta goda; det är ständigt detsamma: att tömma begäret, syftet på allt innehåll, begära i tomhet, begära utan att önska.

Göra begäret fritt från allt godt som binder oss och vänta. Erfarenheten visar att en sådan väntan blir fylld. Då rör man vid det absoluta goda.

Fra Tyngden och nåden, av Simone Weil

24. aug. 2010

Oxytocin - Could It Treat Anxiety?

In humans, oxytocin is released during hugging and pleasant physical touch, and plays a part in the human sexual response cycle. It appears to change the brain signals related to social recognition via facial expressions, perhaps by changing the firing of the amygdala, the part of the brain that plays a primary role in the processing of important emotional stimuli. In this way, oxytocin in the brain may be a potent mediator of human social behavior.

“That’s why oxytocin is sometimes called ‘the love hormone,’”said MacDonald. “It’s said that the eyes are the window to the soul…they certainly are the window to the emotional brain. We know that the eye-to-eye communication—which is affected by oxytocin—is critical to intimate emotional communication for all kind of emotions – love, fear, trust, anxiety.”

ScienceDaily (Feb. 14, 2008) 

The wonder of love

 
"Can anyone explain the wonder of love? No, no, no!"

Louis Armstrong
19. aug. 2010

11. aug. 2010

Love really is blind...

Neuroscience can at last explain why we can't see faults in our partners or children. Raj Persaud reports (telegraph.co.uk):

"It would seem that one of love's mysteries has at last been cracked by science – if we used our brains to their full capacity all the time and didn't deactivate clear thinking and critical judgment, the species would never have got off the ground."

Kjærlighet gjør deg blind

"Man blir altså ikke bare lokket inn i kjærligheten med løfter om lykkefølelse, man blir i tillegg dyttet videre av en temmelig fraværende dømmekraft. Dermed går det helt greit å elske kjæresten selv om han har dårlig humor og peller seg i nesa. Eller å forgude avleggeren selv om hun har anlagt hanekam og uttrykker alle sine meninger ved hjelp av intonasjonsnyanser i ordet faen."

Forskning.no, Journalist Ingrid Spilde

Empati og medfølelse

"Empati og medfølelse blant voksne kommer til uttrykk på til dels vidt forskjellige måter, og det innen en og samme kultur. Noen mennesker uttrykker seg verbalt, andre mer fysisk, noen begge deler. Andre velger respektfull avstand og taushet. Barna speiler de voksne som betyr mest for dem, og derfor blir det meningsløst å beskrive den ene varianten som positiv og den andre som negativ. Å stemple et barn eller en ung som ”uempatisk” blir oftest feil, og under enhver omstendighet er slikt ikke noe uttrykk for empati."

Jesper Juul for Barnas hus

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...