25. nov. 2009

Smile in trouble

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. 'Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

Leonardo da Vinci

Let those we love be perfectly themselves

“The beginning of love is to let those we love be perfectly themselves, and not to twist them to fit our own image. Otherwise we love only the reflection of ourselves we find in them.”


Thomas Merton

Art of living

A master in the art of living draws no sharp distinction between his work and his play; his labor and his leisure; his mind and his body; his education and his recreation. He hardly knows which is which. He simply pursues his vision of excellence through whatever he is doing, and leaves others to determine whether his is working or playing. To himself, he always appears to be doing both

 - Francois A. R. Chateaubriand

22. nov. 2009

Kjærlighet er naturens psykoterapi.

Eric Berne

Kan vi ha kjærlighet til våre klienter?

"Gudskjærlighet er et asymmetrisk forhold.  Ingen tvil heller om at mens det er sagt mange store ord om kjærlighet, er dette noe man egentlig ikke kan si så mye om, det elskende grunnprinsippet er noe som er større enn oss selv."
 ...
"En oppsummering av to dager rike på opplevelse og nye perspektiver (Agora-seminar), må være at kjærlighet er et vanskelig ord, dets innhold er uutsigelig, men mange hadde nedlagt et formidabelt arbeid for å finne ut av begrepet.  Kjærlighet er definert gjennom verdens religioner, dissekert i moderne vitenskap, handler om både frihet og forpliktelse.  Som fenomen må den leves og oppleves, og vi kan ikke la den abdisere når vi går inn i terapirommet."


Tove V Bliksrud, Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)

Learning to love is a lifetime process


"It often has been said that "God is Love" ... and I firmly believe that each and every one of us is a Creator through our every thought, word and action ... thus making us individually and collectively expressions of "GOD".
...
For me, love is the immune system of the emotions and the psyche -- and the backbone of humanity. May I continue to pick myself up and to love ... again, again and again."

Fra Adam Donaldson Powell's blog

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...