21. sep. 2008

The Violence of Love

THE VIOLENCE we preach is not
the violence of the sword,
the violence of hatred.
It is the violence of love,
of brotherhood,
the violence that wills to beat weapons
into sickles for work.

Oscar Romero, nov. 22, 1977

Om Kitsch og Kunst

"Kitschens negasjon av kunstens verdisystem betegner (Herman) Broch imidlertid ikke som opposisjon, men som imitasjon. Opposisjon kan nemlig være ærlig og redelig, den kan være uttrykk for genuin uenighet og opprørstrang overfor etablerte verdier, og dette gjelder aldri for kitschen. Kitschen er lureri, ikke raseri; kitschen er innsmigrende, ikke opprivende; kitschen er aldri uenig eller enig i det som finnes innenfor kunstens verdisystem, den etterligner det bare. Brochs metafysiske beskrivelse av kitsch er at den gjør det uendelige mål endelig, at den imiterer dette uendelige mål gjennom en falsk identifikasjon med noe endelig, slik at symbolene på det uendelige målet blir identisk med dette målet selv. Et eksempel han nevner er kirken som gikk fra å være et symbol på Gud til å bli direkte identifisert med Gud. Eller erotikken som gikk fra å være et symbol på kjærligheten til å bli selve kjærligheten. Pornografi oppstår således som kjærlighetslitteraturens «kitsch» idet selve kjønnsakten er blitt et mål i seg selv."

Av Frode Helmich Pedersen

20. sep. 2008

Nestekjærlighet

"Vi etterlyser et visjonært menneske– og samfunnssyn i vår rike del av verden. Vi må kjempe for å virkeliggjøre menneskerettighetene. Retten til et verdig liv og retten til en fremtid. For hvert enkelt menneske.

Verden trenger at vi beskytter det menneskelige i oss. Den som kan, skal hjelpe."

Margreth Olin, initiativtaker nestekjaerlighet.no

KLIKK OVERSKRIFTEN OG SIGNER OPPROPET

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...