16. nov. 2007

Syv sorter synd vs. syv sorter dyd

Pave Gregor den store (ca. 540-604) regnes for å ha formulert dødssyndene slik vi kjenner dem i dag: Luxuria (utukt), gula (fråtseri), avaritia (griskhet), acedia (likegyldighet), ira (vrede), invidia (misunnelse) og superbia (hovmod).

... Dydene Arnfinn Haram, dominikanermunk og prest, snakker om er: Ærbarhet (chastity), måtehold (temperance), kjærlighet (charity), flid (diligence), tålmodighet (patience), vennlighet (kindness) og ydmykhet (humility).

Disse har forståelig nok fått stå mer i fred i kunsten; dødssynder er mer spennende materiale enn himmelske dyder.

...

– Lastene og dydene har en pedagogisk funksjon, og er absolutt levedyktige fortsatt, sier Haram.

– De svarer til erfaringer ved menneskelivet. Legg merke til at de tar høyde for både det lidenskapelige og det åndelige ved mennesket, og balanserer disse størrelsene. Lengselen etter skjønnhet, godhet og seksualitet anerkjennes, men det fokuseres på det konstruktive ved disse lengslene. De må forvaltes på rett vis.


Av Marius Lien. Publisert 16. november 2007, Copyright: Morgenbladet

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...