29. sep. 2007

Viewpoint: Love over fear in Burma

"Loving kindness doesn't mean you never get angry, but understanding how anger springs up when you feel threatened loosens its grip - that brings strength. It's not power that corrupts", wrote Aung San Suu Kyi, "it's fear."

Whatever the outcome of the monks' revolt, their courage in stepping outside the monasteries to stand by ordinary people is a victory in itself.

The monks are honouring the Buddha's words, teaching that loving kindness is also a call to action. Just as a mother would risk her life for her child, her only child, so let one cultivate boundless love towards all beings.

This talk can be heard on the BBC Thought for the Day website. Vishvapani, a member of the Western Buddhist Order in the UK, argues that the monks' protests in Burma show the principle of loving kindness in action, in this think-piece broadcast by BBC Radio 4's Today programme.

Letters from the road: In the fourth world

The Paganyaw tribe (also called by their English name, the Karen) live in a swath of territory extending from Burma to Thailand and Laos. They are the most culturally and spiritually integral indigenous group remaining in the region, though like indigenous cultures everywhere, their days appear to be numbered.
...
How can it be that this apparently weak, primitive culture could reveal so effortlessly a radiant, communal love like this – a love so often eclipsed by our own advanced culture? What do they know that we don’t?

©2003 Elias Amidon & Rabia Elizabeth Roberts, The Boulder Institute

Eastern Beliefs

- Hindus practice love for all living creatures, nonviolence (ahimsa), selfless conduct.

- In Buddhism compassion and love for all creatures contains merit that exceeds giving offerings to gods.

- Jainism is a religion adhering to love and compassion: Jains practice strict asceticism, nonviolence (even in self-defense), and opposition to war.

- The goal of Sikhism is moksha (release from the life cycle and union with God). Moksha results in the soul being immersed in a loving self-transcendence of egoless bliss (ananda). The Sikh becomes assimilated and identified with God. This fulfillment of individuality frees man of all his limitations, becoming co-extensive, co-operant, and co-present with God. Moksha implies release into God’s love.
- Salvation lies in understanding the Divine Truth, and that man’s surest path lies in faith, love, purity, and devotion.

- The primary goal of Confucianism is to create a true nobility through proper education and virtues, described as returning to the way of our ancestors. Confucianists strive for perfect virtue, righteousness (Yi), and improvement of character. They practice Jen (humanity or love), harmony in the family, peace and stability of the empire, and a strict code of conduct. All men may achieve spiritual nobility.
- The purpose of life is to pursue an orderly and reverent existence in accordance with Li (propriety or virtue), so as to become the Superior Man. The superior man’s greatest virtue is benevolent love. Other great virtues are duty, wisdom, truth, and propriety.

Burma: Love and Kindness must win over everything

The determination of Burma's Buddhist monks to bring about change non-violently in their country has awakened a civilian population long held in fear by the governing military. The monks are marching behind large banners saying "Love and Kindness must win over everything." Demonstrations have been growing in city after city as the monks have taken the leadership of protests which began in early September against the sudden rise in fuel, food, and transportation costs.
...
Monks are both respected and feared. Burma is, by a great majority, a Buddhist country, though it is a Buddhism colored by a belief in non-Buddhist nature spirits, especially in the countryside. Monks are thought to have some influence over the world of spirits so that it is better not to offend a Buddhist monk who might revenge himself by sending sickness or a bad harvest. Thus, the military are fearful of monks while they do not fear students or pro-democracy urban intellectuals.


Written by Rene Wadlow, Wednesday, 26 September 2007

22. sep. 2007

Filosofi i skolen

Det å filosofere er like naturlig og selvfølgelig som å spise og drikke. For hvem har vel ikke en eller annen gang undret seg over universets uendelighet, over samvittighetens mystiske stemme i ens indre, over fantasiens skaperkraft, over kjærlighetens makt, over udødelighetens gåte, over betydningen av et vennskap eller over naturens skjønnhet? Bare for å nevne noen få filosofiske tematikker. Og når vi forsøker å sette ord på denne undringen, når vi forsøker å sette våre tanker om slike emner i system, alene eller sammen med andre, da filosoferer vi, da bedriver vi filosofi. Vanskeligere er det igrunnen ikke.

For filosofiske problemer løses ikke slik andre problemer løses, de avdekkes . Og de avdekkes nettopp ved å:

1. avklare problemet,
2. være åpen og ærlig, og
3. søke etter essensen eller kjernen i problemet.

Så enkelt! Så skuffende enkelt! Ja, dette virker kanskje enkelt og selvinnlysende, men det er det ikke. Stadig å vise vilje til å avdekke nye filosofiske problemer etter mønster av denne tretrinns-raketten, er faktisk en av de aller tyngste målsetninger et menneske kan stille opp for seg selv. Det krever en bestemt holdning – og ikke bare en holdning, men en grunnfestet innstilling, en basis for hele ens personlighet, ja, en livsanskuelse som gjennomstråler hele ens livsførsel! Det krever at man har tilegnet seg en sokratisk holdning. Og siden denne holdning faktisk faller helt naturlig for de aller fleste barn, er dette en påminnelse først og fremst for oss voksne. Det er en oppfordring om å utvise klokskap og besinnelse, hvilket er grunnbetingelsene for enhver filosofisk undersøkelse. Ja, det er en oppfordring til å dyrke frem en høyere form for kjærlighet hos seg selv, en kjærlighet til visdom og erkjennelse . Ordet «filosofi» da også «kjærlighet til visdom» (fra gresk: philo-sophia). Hvis man ikke selv nærer en slik kjærlighet, kan man neppe heller forvente at barna skal oppmuntres videre i sin naturlige «visdomskjærlighet».


© Barne- og ungdomsfilosofene ANS 2000-2007

Nordkraft

«Nordkraft» er den intense og hudløse fortellingen om Maria, Steso og Allan og deres forsøk på å leve - og overleve. Alle søker de kjærligheten og en mening i galskapen. Men hvor finner man mening i det kaoset som er livet? Og hvordan finner man kjærlighet når man ikke vet hvordan den ser ut?

Britney suger alltid på en kjærlighet

Høy på kjærlighet

Forskere har lenge antatt at vi har naturlige narkotiske stoffer i hjernen som likner på og utløser samme virkninger som rusgifter. Forskere mener nå å ha funnet det naturlig "narkotiske stoffet" i hjernene våre som gjør oss ruset av forelskelse. Dette kalles phenyl ethylamin, eller PEA. Mennesker som er svært forelsket har mer PEA i urinen enn andre. Nerveområdene som blir berørt i de forelskede hjerner er de samme som blir påvirket når man tar kokain.

Publisert 2004-06-20, fmr.no

21. sep. 2007

INTEGRAL THERAPY: Love is the Healing Principle

“Psychoanalysis, Freud once said, is a cure through love…. The individual I is, in his essence, a response to love” (Lear, 1990, pp. 27, 219). Put somewhat differently, love can be thought of as the specific tool of therapy: “After all research on psychotherapy is accounted for, psychotherapy still resolves itself into a relationship best subsumed by the word love” (Burton, 1967, pp. 102-103). Gordon Allport drew similar conclusions nearly sixty years ago: “Love is incomparably the greatest psychotherapeutic agent” (1950, p. 80).

From: INTEGRAL THERAPY: Love is the Healing Principle,
Mindfulness and “Radical” Non-Dualism and Their Relevancy for Clinical Practice
by D. B. Sleeth, Ph.D.

Listen

"The first duty of love is to listen.!

Paul Tillich

Love hurts

Love hurts – det gjør vondt å miste noen man er glad i.

Ingenting er som før, og det kommer heller ikke til å bli det. Hver situasjon er unik. Alle opplever det som har hendt på sin måte. På denne siden vil du finne informasjon om sorg og muligheter til å kjøpe sorte armbånd og på den måten støtte senter for sorgstøtte sitt arbeid. Siden er spesielt laget med tanke på unge, men vi tror de kan være til nytte for alle. Mye av teksten er stikkord-preget og du vil finne mer utfyllende informasjon under lenkene.

Sidene er drevet av senter for sorgstøtte på Akershus Universitetssykehus.

17. sep. 2007

Musikk er krig og kjærlighet

"All musikk handler om de to grunnleggende menneskelige mål: Makt og beherskelse på én side, og kontakt og samvær på den andre. Med andre ord, all musikk handler om krig og kjærlighet, konkluderer musikkfilosof Arild Pedersen."

Hva slags fenomen er musikk? Kan musikk fortelle oss noe utover det å være lyd satt i ordnet system? Musikkfilosof Arild Pedersen ved Avdeling for examen philosophicum mener han har funnet svaret i sin doktoravhandling Singing Time. Meaning, Music and Interpretation quasi una Prelude and Fugue.


Tekst: Linn Stalsberg, Publisert 01.01.2002 i Apollon

Kampen mot kjærligheten

At lover kan forbanne kjærlighet, forby kjærlighet, ødelegge kjærlighet, har vi så alt for mange eksempler på. At lover kan skape kjærlighet, er det ikke gjort like mange forsøk på. Det er derfor med stolthet at vi i Norge snart kan se et overveldende stortingsflertall forsøke nettopp dette. Alle nordmenn burde være glade for at dette forsøket på å fremme kjærlighet med lovens penn ikke bare støttes av Arbeiderpartiet, Høyre, Rødt, SV, Venstre, Fremskrittspartiets Ungdom og størsteparten av Senterpartiet, men også av LO, YS, Barneombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Norsk Pensjonistforbund, Human-Etisk Forbund, Den norske unitarkirke, Kvinnefronten, Menneskerettsalliansen, Norsk Psykologforening, Mental Helse Ungdom, Norges Bygdekvinnelag og mange flere.

I anledning at det i år var (bare) førti år siden Mildred Loving sammen med sin nå avdøde ektemann endelig vant retten til å være gift, kom hun med følgende uttalelse: "Jeg er fremdeles ingen politisk person, men jeg er stolt av at Richard og mitt navn er knyttet til en rettsbeslutning som hjelper å styrke den kjærligheten, den forpliktelsen, den rettferdigheten og den familien som så mange mennesker, svarte eller hvite, unge eller gamle, homofile eller heterofile, søker i livet. Jeg støtter alles rett til å gifte seg. Det er alt hva Loving og loving – kjærlighet – handler om."

Dag Øistein EndsjøFørsteamanuensis i religionsvitenskap, UiB.
Dagbladet Lørdag 08.09.2007

Den musiske Wittgenstein, avArne Næss

Det finnes ingen påstand innen Wittgensteins filosofi. Hans filosofi er en ren form for handling, nemlig vising. Hvis et av Wittgensteins medmennesker begynner å tenke over argumenter for og imot i relasjon til noe Wittgenstein har søkt å vise, vil vi måtte påpeke at vedkommende ikke har oppfattet det som Wittgenstein søkte å vise. Det som søkes klargjort for leseren er nemlig så enkelt og hverdagslig at man ikke kommer på tanken om argumenter for eller imot. Men formuleringsmåten i de fleste av den sene Wittgensteins tanker er den vanlige man tyr til når man påstår noe.


La oss si at en intetanende leser slår opp Zettel, paragraf 504.
"Leibe ist kein Gefühl. Liebe vird erprobt, Schmerzen nicht." Kjærlighet er ingen følelse. Kjærlighet kan prøves (settes på prøve), ikke smerter.
En rimelig tolking vil gå ut på at siden kjærlighet kan bli satt på prøve, og det da kan vise seg at den ikke er tilstede lenger, eller ikke en gang var tilstede opprinnelig, så skiller den seg fra noe som selvfølgelig er en følelse, nemlig smerte. Derfor er kjærlighet ingen følelse.
Slik oppfattet blir paragraf 504 uttrykk for et sett påstander.

Hvis setningen blir uttalt på et vanlig seminar kan man vente livlig diskusjon for og imot. Er det noen av tilhørerne som driver med empirisk forskning vil de kanskje beslutte å undersøke de mange måtene "kjærlighet" og "følelse" synes å bli brukt i dagliglivet. Slik jeg forstår Wittgenstein, søker han å fremkaste en tanke som er etisk relevant i dagliglivet. Men han behøvde ikke å mene at de to setningene ble uttalt som uttrykk for sanne eller holdbare påstander.


Utdrag fra "Et møte med den musiske Wittgenstein" av Arne Næss, for Samtiden

Hamsun sitert

"Victoria" er Knut Hamsuns høysang til kjærligheten. Ingen har noengang skrevet norsk som Knut Hamsun, og Hamsun selv har sjelden skrevet som han gjorde i 1898: "Og kjærligheten blev verdens ophav og verdens hersker; men alle dens veier er fulde av blomster og blod, blomster og blod."

Ibsen sitert

"Den store, nådeløse synd - det er å myrde kjærlighetslivet i et menneske."

Elsk hverandre

Er det så enkelt – å ta imot og gi videre? Så enkelt – og likevel så vanskelig: Elsk hverandre.

Sindre Eide er rådgiver i IKO – kirkelig pedagogisk senter

Kjærlighetsforhold - psykisk velvære på jobb og i hverdagsliv (PSY6003)

Gode kjærlighetsrelasjoner av ulike slag er av grunnleggende betydning for menneskers psykiske velvære. Manglende kjærlighetsrelasjoner kan medføre ensomhet, depresjon og angst, i verste fall også selvmord og drap.

NTNU tilbyr nå et kurs som tar for seg de vesentligste kjærlighetsrelasjonene, i ungdomstid, voksenliv og alderdom. Temaer som tas opp er vennskap, seksuell identitet, "den første kjærligheten" og "den store kjærligheten", kjærlighetssorg og lengsel, forbudt kjærlighet, sjalusi, seksuelle fenomener og relasjoner, graviditet og foreldeskap.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...