29. jul. 2007

Lov og kjærlighet

Kjærligheten står over loven, og loven er den underlegen. Der er ingen sammenligning mellom dem, den ene er himmelsk, den annen jordisk. Der hvor kjærligheten dør, begynner loven. Derfor kan loven aldri finne plass for kjærlighet, og heller ikke kan kjærligheten begrense seg til loven, den ene er begrenset, den annen er. like ubegrenset som livet selv. Den som elsker, kan ikke gi noen grunn hvorfor han elsker en bestemt, der fins en grunn for alt, unntagen for kjærlighet. Tid og rom spiller ingen rolle for kjærligheten. En reise på mange mil blir ganske kort sammen med den elskede, og en avstand på noen meter blir til mil ut en ham.

Av Hazrat Inayat Khan.

Sufi kjærlighet. Ilm. Ishk. Ujud. Shuhud.

På sin vei mot manifestasjon passerer sjelen fire stadier, "Ilm", "Ishk", "Ujud" og "Shuhud". "Ilm" er bevissthetens opprinnelige tilstand, den rene intelligens. "Ishk" er kjærlighet, intelligensens neste skritt henimot manifestasjon, derfor er intelligens og kjærlighet i sin essens det samme. Gjenstander som steiner og trær har ingen intelligens, derfor har de ingen kjærlighet, men der eksisterer en fornemmelse av kjærlighet i planteriket. Hos dyr og fugler utvikler intelligensen seg og kjærligheten begynner å vise seg blant dem. "Ujud" er den objektive (sansbare) verden, hvis hensikt det er å bli elsket, for kjærligheten kunne ikke manifestere seg, hvis der ikke fantes en gjenstand å elske. "Shuhud" er virkeliggjørelsen av kjærlighetens erfaring i et hvilken som helst aspekt.

Ordet kjærlighet (love) er avledet av Sanskrit ordet Lobh, som betyr ønske, på russisk brukes det samme ord, Liubov. Kjærlighet kan med andre ord kalles ønsket om å bli seg kjærlighetens gjenstand bevisst. Derfor er Shuhud, kjærlighetens virkeliggjørelse, alle sjelers eneste mål. Det er kjærlighet i forskjellige aspekter som vi kjenner under navn av vilje, ønske, vennlighet, gunst, o.s.v.

I kjærlighet bor all kunnskap. Det er menneskenes kjærlighet og interesse for tingene som med tiden åpenbarer dem deres hemmelighet, og da forstår mennesket hvorledes det skal benytte dem, utvikle dem og styre dem. Ingen kan kjenne en annen, selv om han påstår at han kan, unntagen den som elsker, for når kjærligheten ikke er tilstede, er det indre øye blindt, det ytre øye ser, men det er bare det indre øyes redskap. Til hvilken nytte er redskapet, hvis synet ikke er skarpt? Det er derfor vi beundrer alle dem som vi elsker, og vi er blinde for de gode sider hos dem som vi ikke er glad i. De fortjener ikke alltid vår likegyldighet, men uten kjærlighetens hjelp ser våre øyne ikke deres gode sider. De som vi elsker kan også ha. dårlige sider, men fordi kjærligheten kun ser skjønnhet, ser vi kun skjønnhet hos dem. Intelligensen selv er kjærlighet på det neste trinn mot manifestasjon. Når kjærlighetens lys er tendt, blir hjertet gjennomsiktig så at sjelens intelligens kan gjennomskue det, men intelligensen som stadig higer etter å erfare livet på overflaten, vil famle i mørke, inntil hjertet er fylt av kjærlighetens lys.


Sufitekster.
Av Hazrat Inayat Khan

26. jul. 2007

Reclaim Love

Every year for the last three years O-I-L have gathered a colourful bunch of noisy reprobates to hammer out on drums and rock the foundations of Piccadilly Circus with music from portable sound systems.

O-I-L is the brainchild of Irish-born Venus, a self-declared love activist: “The reason we call this Reclaim Love is because of Valentines,” she said. “People think that they have to go out shopping to prove that they love somebody. And it’s absolute rubbish. You do not have to go shopping. All you have to do is love them.

“People say that oil and gas are the most important resources on this planet today. That is also rubbish. Love is the most important resource of this planet. Because we are all O-I-L. One In Love.”

...

Halfway through the event Venus called on all those gathered to make a “beautiful big circle to send love and healing out to all the people of the world”. And they did. A truly incredible sight. Some six to seven hundred people from every background, every nation and religion, all stood hand-in-hand around the Eros statue to celebrate simple and untainted love. In fact, the circle was so large it spilled over and ran past Piccadilly Underground station into Shaftesbury Avenue.

...

So, when 14 February appears round the corner next year, stop and think for a while. Shall I go out and buy the one I love a big cuddly red heart, which was probably made in one of the millions of unloving sweatshops across the world? You can usually tell this by the country where the item was manufactured. Or shall I grab the one I love, be they male or female, and give them the biggest cuddle I can?

Consume or just simply love? That is the greatest question of all.

IndyMedia UK - Oscar Beard 14.02.2006 16:27

For more information go to: www.o-i-l.net


Cameron demands 'a lot more love'

Young offenders should be shown "a lot more love" in an effort to encourage good behaviour, Conservative leader David Cameron has said.

He called for a more understanding approach as to why youths committed crimes in the first place.


They must have counselling, education and training, he told the Youth Justice Board's annual convention in Cardiff.


But Home Office minister Tony McNulty claimed Mr Cameron was using "fluffy bunny language", lacking any substance.


bbc.co.uk

Kollontai morality

Kollontai envisaged that a new morality could develop from the revolution, “a morality which helps to re-educate the personality of man enabling him to be capable of positive feeling, capable of freedom instead of being bound by a sense of property, capable of comradeship rather than inequality and submission”.

Her two novels Love of the Worker Bees and A Great Love have characters grappling with the attempts to develop such a morality.
Yet the revolution was strangled within a few years and Kollontai’s vision of transformed sexual relations was crushed.

The reintroduction of market forces brought mass unemployment to women workers and ended state funding for many of the projects the Bolsheviks had initiated. A demoralised Kollontai left Russia to be ambassador to Norway.
© Copyright Socialist Worker (unless otherwise stated). You may republish if you include an active link to the original and leave this notice in place.

21. jul. 2007

Stress

Stress er kjærlighetens, kreativitetens, seksualitetens, frihetens, individualitetens og samholdets fiende. Allikevel er det stress som preger manges liv i forsøket på å oppnå 'alle' livets goder. Stopper vi opp et øyeblikk, puster dypt og rolig, tenker oss om, ser oss omkring finner vi kanskje at de godene vi strever etter ikke er verdt en brøkdel av de verdiene som ligger i det å bare være, være den man er, sammen med de man er glad i, de man elsker.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...