15. aug. 2006

Love is My Religion, Ziggy Marley

"This album is from my heart," says Ziggy Marley of his second solo album, Love is My Religion (Tuff Gong Worldwide). Embracing both the spiritual and emotional side of life, Ziggy has definitively come into his own as an artist.
...
On the title track, "Love is My Religion," his message is one that "people need to hear," a unifying devotion to love that "needs to be preached in churches and mosque and synagogues."

14. aug. 2006

Karl Marx

Låt oss anta att människan är människa och att hon har en mänsklig relation till världen. Då kan endast kärlek få kärlek i utbyte, tillit få tillit osv. Om man vill njuta av konst, måste man vara konstnärligt bildad. Om man vill ha inflytande över andra människor, måste man vara en person som verkligen har en stimulerande och uppmuntrande effekt på andra. Alla relationer till människor och till naturen måste vara specifika uttryck för ens faktiska individuella liv och anpassas efter det objekt man riktar sig till. Om man älskar utan att framkalla kärlek i utbyte, dvs om man inte genom att bevisa sig vara en älskande människa förmår göra sig till en älskad människa, då är ens kärlek maktlös och ett olycksöde.

Från Karl Marx' Ökonomisch philosophische Manuskripte

6. aug. 2006

Kärleken som socialpsykologisk faktor

I stället för kärlekens blinda, allt uppslukande och krävande lidelse, i stället för äganderättskänslan och det egoistiska begäret att binda den älskade till sig "for alltid", i stället för maskulin inbilskhet och kvinnans skrämmande självutplåning kommer vi att få se kärleken utveckla andra, ovärderliga, drag. Vi kommer att få se respekten för den andra personen stärkas liksom strävan efter att ta hänsyn till den andres rättigheter. En inbördes själslig förmåga till inlevelse kommer att mogna, och en vilja att uttrycka kärleken inte bara genom kyssar och ömhetsbetygelser utan även i gemensam handling, enhetlig vilja, gemensamt arbete.

Den proletära ideologins uppgift är inte att jaga bort Eros från de samhälleliga sammanhangen, utan att fylla hans koger med pilar av ett nytt märke; att fostra kärlekskänslan mellan könen till att harmoniera med den nya stora psykiska kraften: kamratkärleken.

Jag hoppas att det nu står klart för dig, unga väninna, att det ökade intresse som arbetarungdomen visar för kärieksfrågor inte är ett tecken på "dekadens". Nu kommer du själv att kunna avgöra vilken plats kärleken ska inta, inte bara i proletariatets ideologi utan också i de levande förbindelserna mellan de unga arbetarna.


Ur: Bered plats åt "Den bevingade Eros", Brev till en ung arbetarkvinna
Av: Alexandra Kollontay, 1923

Ydmyk kjærlighet

Enkelte menneskers tankegang kan gjøre en målløs, særlig når en ser deres synder. En spør seg om det er riktigst å møte dem med makt eller med ydmyk kjærlighet. Velg alltid den ydmyke kjærligheten! Hvis du bestemmer deg for det en gang for alle, kan du overvinne hele verden. Kjærlighetens ydmykhet er vidunderlig sterk, den er sterkest av alt, og ulik alt annet.

Fjodor Dostojevski

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...