19. jun. 2006

Conditional Love

"Unfortunately, performance requirements exist in many human relationships, and the factor is called "conditional love." As long as one person can generate those warm, fuzzy feelings in another, love prevails, but when events interfere with or eliminate the fuzzy feelings, love disappears. And that is the point; for many, love is just a feeling, sometimes maintained over a period of time, sometimes quite temporary. In other words, it is the feeling that is loved, not the person. If the relationship interferes with one's pursuits or satisfactions in other areas (the "I want to be me" syndrome) it can be scrapped and disposed of."

"Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude; it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.....It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres."
(I Corinthians 13: 3, 5, and 7)

From Lessons in Lifemanship by Bryan Bell

Love in Islam

"The concept of love has intrigued mankind since our very creation. Stories of love have been found in all societies, past and present. It’s found in poetry and literature (Shakespeare, H. D. Lawrence), in pop culture (songs, movies, operas).

The love for our parents is one of the first emotions we feel. Throughout our lives we love countless things. But if you ask a group of people what love is, they’ll all have a different answer. History is full of Literature and anecdotes explaining and describing love. In truth, the definitions of love are exhaustive. Everyone has a different explanation of love, because there really is no one definition for it.

There are many different types of love. The love for one’s Mother and Father is different from the love for a spouse. The love for people and animate objects is different from our love for Allah and Islam. And these different forms of love are also accompanied by different ways of expression.

As a Muslim, our feelings of love should be governed by the duties and beliefs of Islam. The perfection of love is our love for Allah."

Freedom to Love

...
"The concept of love is clearly expressed in the Quran. God has specifically and precisely used the word "love" along with twenty three of its different Arabic derivatives to teach us that love is a normal, logical and realistic feeling which coincides with our gift of freedom. With God's freedom of choice, we are free to prefer or be inclined towards certain things, people, morals, certain talents, etc. Favoring, preferring and making certain choices demonstrates our love."
...
"If God's love was unconditional, it would defeat the whole purpose of our existence on earth and would contradict His gift of freedom granted to us. His love would serve as a green light to commit all kinds of evil. There would be no straight or crooked path, no point behind any clear commands, because God's love would be awaiting at the end of the road to save us all. This is a myth about God that is based on conjecture and ignorance.

It is our duty as believers and submitters to seriously study the boundaries set for us in the Quran in order to pursue love in a safe and constructive manner - the manner that would please God alone within His guidelines and make us earn His love and compassion."

Love (Hubb) in Islam

...
"This is the love in Islam. No words can define it. It's something so enigmatic, that only Allah could design it and He alone comprehends it. Wonder of wonders, it is beyond man's conception. Only in Allah can love find true perfection, for love is enduring, patient and kind. It judges all things with the heart, not the mind. Love can transform the most commonplace into beauty and splendor and sweetness and grace. Love is unselfish, giving more than it takes, being unconditional and unhampered by environment. Love never forsakes, it's faithful and trusting, truthful. It is guileless and honest and never deceiving. Love is Allah's Divine Gift."
...
"On the other hand, there is the love of the world. Love of the world leads to a stage where a person can not see anything but the world before it, after it, and along with it. Every thought and action is for some worldly gain. Such a person cannot devote himself to pious deeds for more than a few days. It is reported that this world is like sea water. The more one drinks of it, the more one gets thirsty."

Text by Khalid Dhorat (Mawlana

Marriage in Islam

"Allah further states that He has also placed in addition to mercy, love between spouses. It should however be noted that Islamic concept of love is different from the more commonly understood romantic love so valued in the Western cultures.

The basic difference is that love between man and woman in the Islamic context can only be realized and expressed in a legal marriage. In order to develop a healthy avenue for the expression of love between man and woman and to provide security so that such a loving relationship can flourish, it is necessary to give it the protection of Shariah (Islamic law).

Marital love in Islam inculcates the following:...

Accepts: To love someone is to accept them for who they are. It is selfishness to try and mould someone as we wish them to be. True love does not attempt to crush individuality or control personal differences, but is magnanimous and secure to accommodate differences."

... click heading to se more.

From an article by by Shahina Siddiqui

18. jun. 2006

Love as an Object of Right Desire, Mortimer Adler

"However, when we say that we love the truth, or when we interpret the word "philosophy" etymologically as signifying the love of wisdom, we are departing from the understanding of love as benevolent desire.

We may admire truth or wisdom; we may even pursue the truth or seek wisdom as objects of right desire; but we are not impelled to act benevolently toward them. Our impulse to make the truth available to mankind or to increase its store of wisdom may be a benevolent concomitant of our great admiration for truth and wisdom, but that benevolence flows from our love of humanity, not from our love or truth or wisdom."

From the essay LOVE AS AN OBJECT OF RIGHT DESIRE,
by Mortimer Adler, Ph.D.

Att ha eller att vara, Erich Fromm

"Kärlek har också två betydelser, allt efter som man rör sig inom ägandets eller varandets livsform. Kan man ha kärlek? Om vi kunde det skulle kärleken vara ett ting, en substans som man kan ha, äga, besitta. Sanningen är att det inte finns någon sådan substans. Kärleken är en abstraktion, kanske en gudinna eller ett främmande väsen, men ingen har någonsin sett denna gudinna. I verkligheten finns det bara kärlekens gärningar. Att älska är en produktiv verksamhet. Det innnebär att ha omsorg om, att väl känna, vara mottaglig för, bejaka, ha glädje av: en människa, ett träd, en målning, en idé. Det betyder att bringa till liv, att öka hans/hennes/dess livaktighet. Det är ett självförnyande och självutvidgande skeende.

När man upplever kärlek inom ägandets livsform innebär det att stänga in, fängsla eller behärska det föremål man "älskar". Det är förstummande, kvävande, dödande, inte livgivande. Det som människan kallar kärlek är oftast ett missbruk av ordet, som är avsett att dölja det rätta förhållandet, nämligen att de inte älskar. Det är en öppen fråga hur många föräldrar som verkligen älskar sina barn. Lloyd de Mause har visat att det i västerlandets historia under de två sista årtusendena finns så många rapporter om grymhet mot barn, från psykisk och fysisk tortyr till vanvård, härsklystnad och sadism, så uppseendeväckande att man drivs att tro att kärleksfulla föräldrar är undantaget i stället för regel."

Från boken "Att ha eller att vara", av Erich Fromm

6. jun. 2006

Kärlek är stark, Ebba Grön

Kärlek är stark, kärlek är stark,
kärlek är stark, kärlek är stark.

Vill du bli min tjej? Ja jag älskar dej.
Om du säger kärleksord
så ska jag ge dej allt,
allting jag kan ge.
I det svarta, i det grå
är det du som ger mej hopp.
Viska om den tyst till mej.

Kärlek är stark...

Vi midnatt svischa runt
i stjärnors mörka ljus.
Du tar mej in i dej.
I ljudet av oljudet
ger vi varann allt.
En snäcka som sluter sej
om mej, i dej.
Viska om den tyst till mej.

Kärlek är stark...

Vill du bli min tjej? Ja jag älskar dej.
Ser du djuret i mej?
Om styrkan finns i dej just då
vill jag för fan veta.
I det svåra, i det hårda,
där bara du kan ta mej upp.
Viska om den tyst till mej.

Kärlek är stark, kärlek är knark.

Bara lite kärlek, Lisa Nilsson

Bara lite kärlek tidigt när man vaknar
är mera värt än kaffe när man ska börja dan
Bara lite kärlek när hela världen lider
och du vaknar upp och känner att allt kan bli bra

För vår värld vore ej så hård
den vore ej så svår
om alla i den bara kunde få
lite mer kärlek...

Bara lite kärlek redan när man vaknar
några varma kyssar som räcker hela dan
Inget gör en morgon, riktigt väcker dagen
så som lite mer kärlek
från någon man älskar, som du

För vår värld vore ej så hård
den vore ej så svår
om alla i den bara kunde få
lite mera kärlek innan dagen börjar
lite mera kärlek tidigt när man vaknar

Bara lite kärlek från den man älskar...
Bara lite kärlek när man vaknar...
Inget gör en morgon som lite kärlek...
Inget väcker dagen som lite kärlek...
Bara lite kärlek...
Bara lite kärlek...
Bara lite kärlek...
Bara lite kärlek...

Henrik Ibsen

Den store, nådeløse synd - det er å myrde kjærlighetslivet i et menneske.

Top Web results for "love"

This page from Answers.com contains: Dictionary, Thesaurus, Antonyms, Devil's Dictionary, Word Net, Wikipedia, Misspellings, Translations, Best of the Web,

5. jun. 2006

A Thing Called Love

A Thing Called Love presents eight young and upcoming Canadian artists in an exhibition curated by Patrik Andersson/Trapp Projects. The exhibition brings together embroidered paintings, drawings, sound and video work by artists who all tackle the slippery subject of love in their artistic practice.

According to Johnny Cash “Ever since time nothing’s ever been found stronger than love.” The subject of love has the kind of age old and universal appeal that only the best of tropes can hope for. As the subject for this exhibition it also affords us a close reading of art work that risks entering into the always playful but treacherous territory of clichés.

---

A Thing Called Love presenterar åtta unga och lovande konstnärer från Kanada i en utställning som är sammanställd av Patrik Andersson/Trapp Projects. Utställningen innehåller broderade målningar, teckningar, ljud och videoverk av konstnärer som alla tacklar det slippriga ämnet kärlek i sina verk.

Enligt Johnny Cash har inget sen begynnelsen funnits starkare än kärlek (“Ever since time nothing’s ever been found stronger than love”). Kärlek är ett ämne som har en åldrig och universell dragningskraft som bara de bästa av troper kan erbjuda. Som tema för denna utställning skapar det också en möjlighet för en intim tolkning av konstverk som riskerar att gå in i det alltid så lekfulla men förrädiska landet av klichéer.

Calligraphy Love

"I believe in the religion of love, wherever its stages may go, as love is my religion and faith."

Ibn Arabi

The Frieze of Life, Love, Edvard Munch

A fundamental element in the art of Edvard Munch is The Frieze of Life, a series of deeply personal, expressive motifs carried out in paintings and graphic works, saturated with existential uneasiness and angst. As a whole these pictures comprise his magnum opus. This Internet exhibition shows a selection of paintings and graphic works from the series of motifs that Munch included in his Frieze of Life. The themes of Love, Angst and Death are presented in 24 different groups, with Munch's personal notes to the individual motifs.

The images of love in Munch's Frieze of Life have their parallel in the literary texts which describe his first love affair. Therein lies its deepest secret. The core of the message is that the events of their brief affair are summoned up in memory and the suffering relived. His own first real experiences of love are portrayed with ruthless honesty, and he thus creates universal expressions of human feelings.

Livsfrisen, Kjærlighet, Edvard Munch

"Livsfrisen" ble karakterisert av Munch selv som "et dikt om livet, kjærligheten og døden".

Kjærlighetsbildene i Munchs Livsfrise har sin parallell til de litterære tekster som beskriver hans første kjærlighetsforhold. Deri ligger dets dypeste hemmelighet. Kjernen i budskapet er fremkallingen i erindringen og gjennomlidelsen av hendelsene fra dette korte forholdet. Hans egen første virkelige kjærlighetsopplevelse skildres billedmessig nådeløst ærlig, og han skaper derved almengyldige uttrykk for menneskelige følelser.

Hur kan man avbilda ett så svårt ämne som kärlek i konsten?

Serien målningar på temat ”Saskia som Flora” avslöjar den kamp som Rembrandt utkämpade. En intagande teckning som daterar sig från deras bröllopsdag 1633 visar att det är ett känsloladdat ämne för Rembrandt.
...
1641 gör Rembrandt ett helt annorlunda porträtt av Saskia. Hon tittar på betraktaren och med sin högra hand sträcker hon fram en blomma medan den vänstra vilar vid hennes hjärta. Från den tidigare symbolismen har vi övergått till den paradoxala metaforens analogi: Jag ger dig all min kärlek, lika förbehållslöst och totalt som jag ger dig denna blomma. Detta är inte ett porträtt av en kvinna tillsammans med ett porträtt av en blomma, utan en mäktig framställning av kärlek.

från "Konst och politik: Striden för skönheten" av Karel Vereycken

Konst och politik: Striden för skönheten

Människan har i alla tider försökt göra sig en föreställning om sin egen andliga utveckling. Man har vanligtvis delat in den i tre stadier av växande personlig mognad: barndom, ungdom och vuxen ålder. De gamla grekerna urskiljde de dionysiska, apolloniska och prometevska arketyperna, som blev Platons brons-, silver- och guldsjälar. Dante omarbetar det till infernot, skärselden och paradiset. Cervantes framställer i sin ”Don Quijote” en hjärna utan kropp (Don Quijote) och en mage utan hjärna (Sancho Panza) vilka i en dialog med varandra utbildar varandra. Schiller är inne på samma sak när han talar om vilden, barbaren och den estetiska människan.

Schiller, som i varje enskild människas liv ser möjligheten att förverkliga den ideala människan, säger:

”Människan kan emellertid på ett dubbelt sätt vara sig själv motsatt: antingen som vilde, om hennes känslor härskar över hennes grundsatser; eller som barbar, om hennes grundsatser förstör hennes känslor. Vilden föraktar konsten och erkänner naturen som sin oinskränkta härskare; barbaren bespottar och vanärar naturen, men, föraktligare än vilden, fortfar han ofta nog att vara slav under sin slav. Den bildade människan gör naturen till sin vän och ärar dess frihet, i det hon blott tyglar dess godtycke.”

I de stora religionerna tillkommer att det som ökar mest under mognadsprocessen är förmågan att älska: från eros (den köttsliga kärleken, där det egna jaget står i centrum) går man till filias (vänskap och faderlig respekt) i riktning mot agape (kärlek till mänskligheten, fri från egenintresse).

Karel Vereycken

Kärleken i konsten

Kärleksguden Amor har lockat många konstnärer att skildra lustfyllda motiv.

När Amor finns med i bilden handlar det om kärlek och förälskelse. Han håller ofta i en kärlekspil eller en fackla, symbolen för kärlekens eviga låga, som han sprider till gudar, gudinnor och oss människor.

Många olika symboler för kärlek och trofasthet återkommer i äktenskapsporträtt. Kärleken symboliseras av rosor och passionen av aklejor. Ofta visar en hund vid parets sida på trofastheten i äktenskapet. Kvinnans fruktbarhet återges med druvor och andra frukter medan graviditet kan symboliseras av att kvinnan håller i en bönskida.

Målningar och skulpturer som handlar om kärlek studeras ingående i denna visning.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...